Gezinsbond Overijse informeert graag op regelmatige basis zijn leden. Daarvoor ontvangt u 2 maal per jaar het gedrukt ledenblad: De Band met de Bond.

Omwille van de kostprijs zijn meer edities niet haalbaar maar voorzien we wel een elektronische nieuwsbrief waarop u zich op elk ogenblik kan in- of uitschrijven.

De Nieuwsbrief is voorbehouden voor leden van de afdeling Overijse, daarom vragen we u het lidnummer, naam en adres te vermelden bij inschrijving.

Om veiligheidsreden en om ongewenste inschrijvingen te weren zal u bij het inschrijven steeds een bevestigingsmail ontvangen die u moet aanklikken om uw vraag door te voeren. (conform de privacy wetgeving)

E-mail adres wijzigen: gebruik de link onderaan de nieuwsbrief die u ontvangt of schrijf u in met uw nieuw adres en schrijf uw oud adres uit

Onze gebruiksovereenkomst:

  • We beperken het aantal nieuwsbrieven op basis van relevantie voor de leden. 
  • Uw e-mail adres wordt nooit doorgeven aan derden of andere organisaties.
  • Uw e-mailadres (indien bij ons bekend) werd bij de opstart automatisch toegevoegd.
  • We voegen uw adres toe bij nieuw lidmaatschap.
  • We behouden ons het recht uw e-mail adres te verwijderen indien u het lidmaatschap bij Gezinsbond stopzet.