De kortingskaart biedt een verlaagde prijs voor het openbaar vervoer voor gezinnen met drie of meer kinderen. Deze kaart is een recht voor gezinnen of personen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De kaarten hebben een vastgestelde geldigheidsduur van 1 of 5 opeenvolgende kalenderjaren (2011-2015). Daarna dienen ze hernieuwd te worden.
We reiken de kortingskaarten openbaar vervoer uit aan gehuwden, samenwonenden, alleenstaanden en/of nieuw samengestelde gezinnen met drie of meer kinderen. Alle kinderen die in jouw gezin geboren werden (ook indien overleden) tellen mee. Kinderen met een handicap van 66 procent tellen dubbel.

Het volledige reglement vind je hier.

Belangrijke documenten:

U vraagt een “Bewijs van gezinssamenstelling” bij de gemeente. Dit kan U kosteloos bekomen bij de dienst bevolking.  Indien u beschikt over een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer op uw PC kan u het document aanvragen via het i-loket op de website van de gemeente Overijse. Verdere info: www.overijse.be rubriek i-loket

Voor kinderen vanaf 18 jaar dient U elk jaar een studieattest van de school te bezorgen

Neem vooraf via mail contact op met de verantwoordelijke om de voor u specifieke administratieve stappen te bespreken en nutteloze documenten of  verplaatsingen te besparen.

De administratieve kost voor de kaarten bedraagt € 6,00 (per gezin, niet per stuk) te storten op reknr. BE32 3770 6318 2302. van Cindy ROELAND met vermelding van uw naam.

Indien u rechthebbende bent en het dossier in orde vervuld zijn, worden de kaarten voor u klaargemaakt en opgestuurd. Dit neemt ongeveer 2 weken in beslag.

 

Alle info en aanvragen:

Cindy ROELAND

Kerselarenstraat 46

3090 OVERIJSE

Tel: 0472 / 716 291

Contacteer via email